RODO

Moi drodzy,

Jak wiecie z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanie popularnie jako „RODO”. RODO reguluje zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach UE.

W związku z tym nałożono obowiązek przekazania Wam informacji na temat przetwarzania Waszych danych osobowych.

Administratorem Waszych danych jest właścicielka bloga znajdującego się pod adresem www.ja-ksiazkoholik.blogspot.com, Iwona Stach, zamieszkała w Birczy. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej:  ja.ksiazkoholik93@gmail.com
- wiadomości prywatnej na fanpage’u bloga w serwisie Facebook.

Tylko administrator ma dostęp do Waszych danych osobowych. Przetwarzanie ich następuje tylko za Waszą zgodą i w sposób zgodny z prawem. Administrator nie przekaże Waszych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie może spowodować pewne ograniczenia w użytkowaniu niniejszego bloga.

Dane osobowe przez Administratora są przetwarzane na potrzeby:
- organizacji konkursu – dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, adres)
- korespondencji (imię i nazwisko/ pseudonim, adres e-mail)

Jako osoby korzystające z bloga macie szereg uprawnień dot. Danych osobowych, a zwłaszcza:
- prawo do dostępu do Waszych danych;
- prawo do sprostowania (poprawy) danych;
- prawo do usunięcia danych przetwarzanych bez Waszej zgody;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Waszych danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa;

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu ich usunięcia lub wycofania przez Was zgody. Pamiętajcie, że dane osobowe przekazujecie w sposób dobrowolny! 

Ponadto niniejszy blog wykorzystuje zewnętrzny system komentarzy Disqus. Pozostawienie komentarza na przedmiotowym blogu przez użytkownika będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Disqus. Administrator bloga nie administruje danymi użytkowników koniecznymi do pozostawienia komentarzy w w/w systemie.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu!
Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka. Wszelkie prawa zastrzeżone.